هتل کومو عبود (COMO Uma Ubud)


نام هتل

کومو عبود (COMO Uma Ubud )

امکانات

آدرس

درجه هتل

(5 ستاره)

کشور

اندونزی