هتل ریساتا (Risata Bali )


نام هتل

ریساتا (Risata Bali )

امکانات

آدرس

درجه هتل

(4 ستاره)

کشور

اندونزی