هتل وامانا هتل (Vamana)


نام هتل

وامانا هتل (Vamana )

امکانات

آدرس

درجه هتل

(3 ستاره)

کشور

اندونزی